Otwórz menu

Regulamin

Szanowni Goście!

Mamy nadzieję, że z pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym Ośrodku. Przebywanie na terenie naszego obiektu jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących w nim zasad.

 1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych.
 2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończymy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 4. Po rejestracji meldunkowej należy dokonać zapłaty za cały pobyt.
 5. W przypadku rezygnacji z usługi przed planowanym przyjazdem,  kwota  wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 6. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd – rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych
 7. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
 8. Goście opuszczający domek zobowiązani są do pozostawienia go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wczasowicze ponoszą pełną  odpowiedzialność materialną.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za utracone mienie pozostawione w domkach i na terenie ośrodka.
 10. Na terenie Ośrodka obowiązuje ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.
 11. W obiekcie zabronione jest:
  – zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody personelu  (lub w trakcie ciszy nocnej
  – takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 12. Osoby zakłócające spokój, będące pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, wulgarnie lub korzystają z powierzonego im mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka, mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 13. Osoby odwiedzające naszych gości na terenie ośrodka powinny zakończyć wizytę do godziny 22.00.
 14. Zwierzęta mogą przebywać na terenie ośrodka jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Przebywanie psów na terenie ośrodka dozwolone jest wyłącznie na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 15. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb. W przypadku stwierdzenia nie dostosowania się do powyższego – gość ponosi koszty dezynfekcji domku.
 16. Z grilli można korzystać wyłącznie w bezpiecznej odległości od domku.
 17. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 18. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

Wszystkim naszym Gościom, Życzymy, udanego i spokojnego wypoczynku.

Dowiedz się więcej

Regulamin Galeria Cennik Kontakt
Zamknij menu
facebook instagram